اتصال وزارت راه و شهرسازی به دولت هوشمند

اتصال وزارت راه و شهرسازی به دولت هوشمند
روزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه شهراه شامل سامانه جامع حمل و نقل، اطلاعات حوادث حمل و نقل کشور، احراز هویت و پروانه اشتغال نظام مهندسی، تلاش کرده از حضور مردم در ادارات خود بکاهد.
منبع خبر : iribnews.ir