اعمال قانون بیش از ۱۲ هزار خودرو در طرح برخورد با پارک خودرو‌ها در پیاده رو

اعمال قانون بیش از ۱۲ هزار خودرو در طرح برخورد با پارک خودرو‌ها در پیاده رو
منبع خبر : iribnews.ir