تاکنون ۱۲۰ نظامی صهیونیست کشته شده است

تاکنون ۱۲۰ نظامی صهیونیست کشته شده است
منبع خبر : iribnews.ir