موفقیت زینتی برای جوان باانگیزه

موفقیت زینتی برای جوان باانگیزه
جوان منبعی از انرژی و هیجان برای تلاش در مسیر موفقیت است؛ مسیری که مهدی ۲۸ ساله گزارش ما از کودکی شروع کرده و با تشویق خانواده به انگیزه‌ای برای شروع یادگیری مهارت و کسب و کار امروز خود رسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir