پایان شهریور آخرین مهلت راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

پایان شهریور آخرین مهلت راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
از ۴۷ دستگاه عضو سامانه پنجره واحد مدیریت زمین, ۲۳ دستگاه به صورت کامل به این سامانه متصل شده اند و تا پایان شهریور دیگر دستگاه‌های عضو باید مشکلات خود را برای پیوستن به این سامانه برطرف کنند.

پایان شهریور آخرین مهلت راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

پایان شهریور آخرین مهلت راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

پایان شهریور آخرین مهلت راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ...

پایان شهریور آخرین مهلت راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ...
شبکه خبر- 14

پایان شهریور آخرین مهلت راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

پایان شهریور آخرین مهلت راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
شهریور

آخرین مهلت سازمان منابع طبیعی در راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین

آخرین مهلت سازمان منابع طبیعی در راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین
1402-18:30| دستگاههایی اجرایی که در

شهریور 1402 ؛اخرین مهلت اتصال به پنجره واحد مدیریت زمین - نگارآنلاین

شهریور 1402 ؛اخرین مهلت اتصال به پنجره واحد مدیریت زمین - نگارآنلاین
راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین

پنجره واحد مدیریت زمین در انتظار آمدن شهریور

پنجره واحد مدیریت زمین در انتظار آمدن شهریور
کوتاهی کنند به نهادهای نظارتی و دستگاههای قضایی معرفی میشوند. رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفساد اقتصادی گفت:

راهاندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین - خبرگزاری ایانا

راهاندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین - خبرگزاری ایانا
پایان شهریور آخرین مهلت

راهاندازی پنجره واحد زمین در تمامی استانها تا پایان سال - خبرگزاری مهر

راهاندازی پنجره واحد زمین در تمامی استانها تا پایان سال - خبرگزاری مهر
دستگاههای مرتبط با

کشاورزیار - پرتال دانش، اطلاعات و داده های کشاورزی ایران

کشاورزیار - پرتال دانش، اطلاعات و داده های کشاورزی ایران
زمین
منبع خبر : iribnews.ir