۱۳ شهریور؛ روز تعاون

۱۳ شهریور؛ روز تعاون
۱۳ شهریور در تقویم کشورمان روز تعاون نامگذاری شده است. تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد و بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم دلی در جامعه حاکم ، و نوآوری‌ها شکوفا می‌شود.

13 شهریور؛ روز تعاون - بیتوته

13 شهریور؛ روز تعاون - بیتوته

روز تعاون - بیتوته

روز تعاون - بیتوته
13 شهریور

۱۳ شهریور؛ روز تعاون - خبرگزاری صدا و سیما

۱۳ شهریور؛ روز تعاون - خبرگزاری صدا و سیما
در ایران

۱۳ شهریور ماه روز تعاون و شروع هفته تعاون بر شما تلاشگران عرصه ...

۱۳ شهریور ماه روز تعاون و شروع هفته تعاون بر شما تلاشگران عرصه ...
روز تعاون

روز تعاون - حوزه نت

روز تعاون - حوزه نت
نامگذاری شده است. در جهان امروز، برای کسب توفیق در کلیه مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همکاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت. به منظور ایجاد این همکاری، در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش

13 شهریور؛ روز تعاون - برات نیوز رسانهای جوان در حوزه اقتصاد

13 شهریور؛ روز تعاون - برات نیوز رسانهای جوان در حوزه اقتصاد
تعاونی

13شهریور روز تعاون گرامی باد - معاونت فرهنگی

13شهریور روز تعاون گرامی باد - معاونت فرهنگی
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در

روز تعاون - حدیث نت

روز تعاون - حدیث نت
۱۳ شهریور
منبع خبر : iribnews.ir