اغتشاشگران را شناسایی کنید

اغتشاشگران را شناسایی کنید
از همه کاربران درخواست می‌شود در صورتی که هر گونه اخبار و اطلاعاتی اعم از عکس، فیلم، مشخصات فردی و ... از اغتشاشگران در اختیار دارند، برای ما ارسال کنند.
منبع خبر : iribnews.ir