خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولان

خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولان
بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی از مشخصه‌های اخبار خوب است.
منبع خبر : iribnews.ir