نمایشگاه دستاورد‌های صنعتی کشور‌های حاشیه دریای خزر در باکو

نمایشگاه دستاورد‌های صنعتی کشور‌های حاشیه دریای خزر در باکو
برگزاری پنجمین نمایشگاه دستاورد‌های صنعتی کشور‌های حاشیه دریای خزر و منطقه در جمهوری آذربایجان حدود ۶۰ شرکت از شش کشور آسیایی و اروپایی دستاورد‌های خود را در زمینه‌های صنعتی، عمرانی، انرژی و غذایی در باکو به نمایش گذاشتند.
منبع خبر : iribnews.ir