رمزگشایی از جعبه سیاه اقتصادی تحریم‌ها

رمزگشایی از جعبه سیاه اقتصادی تحریم‌ها
دور جدید گفت‌وگوهای ایران و کشورهای ۱+۴ در وین از ۸ آذر شروع شده است. این اولین دور مذاکرات از آغاز به کار دولت سیزدهم است.
منبع خبر : yjc.news