تمهدیات اتوبوسرانی جهت جابجایی شهروندان سنندجی در دیدار با رئیس جمهور

تمهدیات اتوبوسرانی جهت جابجایی شهروندان سنندجی در دیدار با رئیس جمهور
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج گفت: در راستای جابه جایی راحت شهروندان جهت حضور در دیدار مردمی با رییس جمهور برای فردا ۳۰ دستگاه اتوبوس اختصاص یافته است.
منبع خبر : yjc.news