استقبال ارمنستان از احداث خط تولید خودروی ایرانی در این کشور

استقبال ارمنستان از احداث خط تولید خودروی ایرانی در این کشور
با استقبال ارمنستانی ها از پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت، خط تولید خودروی ایرانی در ارمنستان راه اندازی می شود.
منبع خبر : iribnews.ir