شناسایی درمانی جدید برای کرونا در ژاپن

شناسایی درمانی جدید برای کرونا در ژاپن
در اقدامی مسرت بخش، یک شرکت ژاپن به درمانی برای ویروس کرونا دست پیدا کرده که به زودی درسطح جهان آن را گسترش خواهد داد.
منبع خبر : yjc.news