قهرمانی فرنگی کاران جوان در رقابت های بین المللی ایتالیا

قهرمانی فرنگی کاران جوان در رقابت های بین المللی ایتالیا
­فرنگی کاران جوان ایران با ۱۰ مدال رنگارنگ قهرمان رقابت‌های بین المللی جام ساساری ایتالیا شدند.
منبع خبر : iribnews.ir