راهنمای تغذیه در دوران واکسیناسیون ضد کرونا

راهنمای تغذیه در دوران واکسیناسیون ضد کرونا
برخی مواد غذایی با افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن، عوارض جانبی کوتاه مدت واکسن کرونا را کاهش می‌دهد.
منبع خبر : iribnews.ir