برگزاری نشست شورای اداری خوزستان

برگزاری نشست شورای اداری خوزستان
نشست شورای اداری خوزستان در محل استانداری خوزستان برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir