بازداشت یکی از فرماندهان ارتش افغانستان در انگلیس

بازداشت یکی از فرماندهان ارتش افغانستان در انگلیس
پلیس انگلیس، یکی از فرماندهان نیرو‌های ویژه ارتش افغانستان را در هتلی در شهر منچستر، بازداشت کردند.
منبع خبر : iribnews.ir