درخواست ۴۹ شرکت برای واردات واکسن کرونا

درخواست ۴۹ شرکت برای واردات واکسن کرونا
عضو هیئت مدیره کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: تاکنون ۴۹ شرکت برای واردات واکسن کرونا درخواست خود را ارائه کرده اند.
منبع خبر : iribnews.ir