صادرات محصولات جالیزی فاقد توجیه اقتصادی برای کشور ­

صادرات محصولات جالیزی فاقد توجیه اقتصادی برای کشور ­
در ۵ ماهه اول سال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات جالیزی از کشور صادر شده که یک میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات آن نسبت به هزینه تولید و آب مصرفی بالا، برای کشور توجیه اقتصادی ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir