مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی دارو

مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی دارو
سخنگوی کمیسیون تلفیق: اعضا معتقدند منابع تامین دارو در بودجه ۱۴۰۱ کافی نیست و زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز دارو مهیا نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir