افزایش استفاده چین از انرژی های تجدیدپذیر

افزایش استفاده چین از انرژی های تجدیدپذیر
میزان استفاده چین از انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۱، به ۱۴.۲ درصد از کل انرژی‌های مصرفی این کشور رسید.
منبع خبر : iribnews.ir