رزمایش مومنانه به همت سپاه استان خوزستان

رزمایش مومنانه به همت سپاه استان خوزستان
رزمایشی با اعتبار سیصد میلیارد ریال با هدف کمک رسانی به آسیب دیدگان بیماری کرونا در سطح استان خوزستان انجام شده است در این رزمایش حدود ۷۰۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شده است.
منبع خبر : iribnews.ir