مقابله فلسطینی‌ها با طرح‌های شهرک سازی صهیونیست‌ها

مقابله فلسطینی‌ها با طرح‌های شهرک سازی صهیونیست‌ها
هزاران فلسطینی نماز جمعه را در حرم ابراهیمی در شهر الخلیل برپا داشتند تا به این وسیله با طرح شهرک سازی رژیم صهیونیستی مقابله کنند.
منبع خبر : iribnews.ir