علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی شد

علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی شد
­علیرضا قیطاسی به عنوان مدیرعامل جدید بانک دی انتخاب شد.
منبع خبر : iribnews.ir