میرتاج‌الدینی: صداوسیما در زمینه داخلی‌سازی پلتفرم‌ها موفق عمل کرده است

میرتاج‌الدینی: صداوسیما در زمینه داخلی‌سازی پلتفرم‌ها موفق عمل کرده است
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس گفت: صداوسیما و سازمان‌های مرتبط در هدایت تلویزیون تعاملی تلوبیون و ایجاد دسترسی همگانی مسیر درستی را پیموده و مورد حمایت مجلس است
منبع خبر : iribnews.ir