پیگیری مشکلات اهالی بازار تهران با حضور مخبر

پیگیری مشکلات اهالی بازار تهران با حضور مخبر
معاون اول رئیس جمهور با حضور در بازار تهران پیگیر مشکلات بازاریان و مردم شد.
منبع خبر : iribnews.ir