بازتاب انتصاب رئیس قوه قضائیه در روزنامه‌ها

بازتاب انتصاب رئیس قوه قضائیه در روزنامه‌ها
بیشتر روزنامه‌های امروز از سکان دار جدید دستگاه قضا با تیتر‌های متفاوت نوشته بودند.
منبع خبر : iribnews.ir