افزایش امنیت غذایی با کاشت محصولات راهبردی

افزایش امنیت غذایی با کاشت محصولات راهبردی
با کاشت محصولات راهبردی و اساسي به جای محصولات جالیزی، امنیت غذایی در کشور افزایش می‌یابد.
منبع خبر : iribnews.ir