ملاقات خصوصی در خانه سالمندان با برنامه تلویزیونی نسیما

ملاقات خصوصی در خانه سالمندان با برنامه تلویزیونی نسیما
برنامه تلویزیونی نسیما هرباربا موضوعی خاص در خانه سالمندان یک ملاقات خصوصی را به تصویر می کشد.
منبع خبر : iribnews.ir