افزایش نزدیک به ۴۵ درصدی سرمایه گذاری در صنایع نساجی و پوشاک

افزایش نزدیک به ۴۵ درصدی سرمایه گذاری در صنایع نساجی و پوشاک
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سرمایه گذاری در صنعت نساجی به رغم منفی بودن نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد، پارسال ۴۴.۸ درصد رشد داشت.
منبع خبر : iribnews.ir