افزایش تردید‌ها و مخالفت‌ها درباره بقای نظام سلطنت در انگلیس

افزایش تردید‌ها و مخالفت‌ها درباره بقای نظام سلطنت در انگلیس
بیش از یک هفته از درگذشت ملکه می‌گذرد و پوشش زنده مراسم و به سلطنت رسیدن فرزندش چارلز همچنان در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی این کشور ادامه دارد.
منبع خبر : iribnews.ir