رسوایی بزرگ امنیتی برای رژیم صهیونیستی

رسوایی بزرگ امنیتی برای رژیم صهیونیستی
در پی شکست های امنیتی رژیم صهیونیستی، فرار اسرای فلسطینی از زندان های این رژیم جعلی نیز دستاویزی تمسخرآمیز برای شبکه های اجتماعی شد.
منبع خبر : iribnews.ir