انتصاب رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

انتصاب رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران در حکمی علی‌رضا ذاکر اصفهانی را به عنوان رئیس پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران منصوب کرد.
منبع خبر : iribnews.ir