صلاحیت صنفی مدعی خبرنگاری احراز نشد

صلاحیت صنفی مدعی خبرنگاری احراز نشد
سرپرست اداره کل ارشاد استان البرز گفت: مستنداتی مبنی بر فعالیت قانونی خبرنگاری مهیار تقی خانی احراز نشد.
منبع خبر : iribnews.ir