«منوچهر متکی» رئیس خانه احزاب شد

«منوچهر متکی» رئیس خانه احزاب شد
«منوچهر متکی» در اولین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران به عنوان رئیس نهاد صنفی احزاب انتخاب شد.
منبع خبر : mehrnews.com