برداشت گندم در مزارع استان بوشهر

برداشت گندم در مزارع استان بوشهر
فروردین که به نیمه می‌رسد فصل درو خوشه‌های طلایی گندم در مزارع استان بوشهر آغاز می‌شود که این برداشت محصول تا یک ماه آینده ادامه دارد.
منبع خبر : iribnews.ir