طالبان قادر به اداره کشور نیستند

طالبان قادر به اداره کشور نیستند
سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت که طالبان قادر به تامین امنیت و اداره کشور نیستند و موجی از مردم در حال مهاجرت از افغانستان می باشند.
منبع خبر : yjc.news