سلطانی فر: کاراته‌کا‌ها از نظر ما قهرمان هستند

سلطانی فر: کاراته‌کا‌ها از نظر ما قهرمان هستند
وزیر ورزش و جوانان: مجموعه ورزش در کنار کاراته است و ورزشکاران فارغ از هر نتیجه‌ای که در المپیک کسب کنند، از نظر ما قهرمان هستند.
منبع خبر : iribnews.ir