مقابله با اهداف متخاصم در آسمان سوریه

مقابله با اهداف متخاصم در آسمان سوریه
پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم در آسمان منطقه مصیاف در استان "حماه" مقابله کرد.
منبع خبر : iribnews.ir