مبارزه با مفاسد در دوره تحول و تعالی شدت گرفته است

مبارزه با مفاسد در دوره تحول و تعالی شدت گرفته است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مبارزه با فساد در این دوره بدون سر و صدا صورت می‌گیرد و تعداد پرونده‌های جرایم اقتصادی و کثیرالشاکی که منتهی به صدور حکم شده، قابل قیاس با گذشته نیست.
منبع خبر : iribnews.ir