بازگشت ۵۹ واحد به چرخه تولید در استان قزوین

بازگشت ۵۹ واحد به چرخه تولید در استان قزوین
استاندار قزوین گفت: پارسال ۵۹ واحد تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتند.
منبع خبر : yjc.ir