استان دیرالزور سوریه دوباره گرفتار طوفان گرد و خاک شد

استان دیرالزور سوریه دوباره گرفتار طوفان گرد و خاک شد
استان دیرالزور واقع در شرق سوریه بار دیگر گرفتار طوفان شدید گرد وخاک شد و در پی آن میدان دید هم به شدت کاهش پیدا کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir