شرارت صهیونیست‌ها بدون پاسخ نخواهد ماند

شرارت صهیونیست‌ها بدون پاسخ نخواهد ماند
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقاومت، معادله را به نفع فلسطین و آزادی قدس رقم زده است، گفت: پیامد گستاخی رژیم صهیونیستی، دودی است که به چشم آن رژیم رفت و می‌رود.
منبع خبر : iribnews.ir