احراز استنکاف صالحی از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها

احراز استنکاف صالحی از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در امتناع و یا ممانعت از اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها، برای اعضای این کمیسیون محرز شد.
منبع خبر : iribnews.ir