روابط اقتصادی ایران و مغولستان ارتقا میابد

روابط اقتصادی ایران و مغولستان ارتقا میابد
در راستای گسترش روابط و افزایش صادرات و واردات با کشورهای مختلف، هیات اعزامی ایران در سفر به مغولستان به ریاست معاون صنایع عمومی وزارت صمت با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir