ردپای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار مولوی

ردپای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار مولوی
آیا کالا‌های تنظیم بازاری از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دست فروشندگان بازار مولوی می‌رسد!
منبع خبر : iribnews.ir