ضرورت استفاده از ویدیو چک در فوتبال ایران

ضرورت استفاده از ویدیو چک در فوتبال ایران
با تداوم اشتباهات داوری در فوتبال ایران، استفاده از ویدیو چک یا فناوری کمک داور ویدئویی در مسابقات رسمی ، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
منبع خبر : iribnews.ir