طارمی، انصاری فرد و جهانبخش به جمع ملی‌پوشان فوتبال ملحق شدند

طارمی، انصاری فرد و جهانبخش به جمع ملی‌پوشان فوتبال ملحق شدند
سه بازیکن لژیونر ساعتی پیش به جمع ملی پوشان فوتبال اضافه شدند.
منبع خبر : iribnews.ir