آخرین اوضاع آبگرفتگی ها در خوزستان

آخرین اوضاع آبگرفتگی ها در خوزستان
با فروکش کردن آب در برخي مناطق امداد رساني نيز سرعت بيشتر پيدا کرده است ولي در بندر امام هنوز مناطق زيادي از شهر زير آب هست و گروه هاي جهادي مشغول خدمت رساني هستند.
منبع خبر : iribnews.ir