تعرفه گذاری خدمات پرستاری

تعرفه گذاری خدمات پرستاری
اجرایی شدن قانون تعرفه گذای خدمات پرستاری پس از ۱۴ سال
منبع خبر : iribnews.ir